Generalforsamling 2024

Årets generalforsamling avholdes tirsdag 14. mai kl. 14:00 og gjennomføres digitalt via Zoom. Vi kommer tilbake på det praktiske vedr. gjennomføringen.

Saker som ønskes behandlet må være styret skriftlig i hende senest søndag 14. april.

Innkalling, årsrapport, regnskap etc. distribueres uke 19.

 

19/3 2024

 

for styret
Helge Steensen
Styreleder