Gårdens brannalarmanlegg bli kontrollert
tirsdag 24. januar 2023 kl. 0800 - 1100

Leverandøren av anlegget skal i hht. kontrakt foreta en årlig kontroll og test av systemet.
Dette er en kontraktsfestet årskontroll som er pålagt oss å utføre av offentlige myndigheter.

For å kontrollere og teste alle branndetektorer og sirener/brannklokker, må kontrolløren ha tilgang til alle leilighetene i ovennevnte tidsrom. 

Hvis du/dere ikke er hjemme tirsdag den 24. januar så gjør avtale med en nabo eller en i styret vedr. nøkkel.

 

13/1-2023

Mvh
for styret
Helge Steensen