Status vedlikeholdsarbeider 6. mai 2021

Demontering av stillaset mot Jacob Aalls gate begynner tirsdag 11. mai. Den delen skal være nede i løpet av uken.

For B- og C-inngangene blir nytt belegg på balkonggulvet lagt fortløpende fra nest uke, altså fra mandag 10.
Etter at nytt belegg er lagt er det er viktig at ingen går på balkongen før det har gått minst 3 dager eller setter tyngre gjenstander der før det har gått en uke.

Når vinduene males festes det en instruks på et vindu. Når to strøk er malt, fjernes notatet og det er da viktig at vinduene ‘funksjonstestes’, altså åpnes og lukkes.

Det siste som gjøres før stillaset på langsiden demonteres er maling av rekkverklistene på balkongene.

Til dere som har vinduer og balkong mot Jacob Aalls gate:
gi beskjed til styret hvis det er noe som ikke fungerer (vinduene) eller det er noe annet som bør bemerkes og/eller rettes på. Vi skal ha befaring av kortsiden (mot Jacob Aalls gate) om formiddagen mandag 10. mai så frist for tilbakemelding er søndag 9. mai.

Det har vært nødvendig å bytte noen nedløpsrør og dette har inkludert blikkenslager og elektriker; elektriker grunnet varmekablene.

Når det gjelder fasadearbeidet så repareres og males det nederste området når stillaset er demontert.

Vi kommer (fortsatt) tilbake på tidspunkt for bytte av kjellervinduene.

 

6. mai 2021

Med hilsen fra styret