Status vedlikeholdsarbeider 11. april 2021

Arbeidene er i henhold til opprinnelig fremdriftsplan og budsjett.

Utbedring av fasaden mot Jacob Aalls gate og Hammerstads gate er som forventet med tanke på skader i puss i området 2., 3. og 4. etasje. Reparasjoner er nødvendig og er utført i hht. plan.

Det er avdekket at kvaderpussen er svært oppsprukket og i dårligere stand enn den øvrige pussen. Entreprenøren utbedrer de største skadene.
Kvaderpuss er de rektangulært utformede feltene som går fra kjellervindunivået og opp til 2. etg. Dette var vanlig på den tiden gården ble bygget.

En full rehabilitering av dette området vil koste ca. kr. 290.000 ekstra og forlenge prosjektet med én måned. Styret har sammen med entreprenøren vurdert alternativer, fordeler og ulemper ved å gjøre det nå kontra å utsette rehabiliteringen. Vi har konkludert med at vi utsetter arbeidet til neste gang vi foretar fasadevedlikehold, om ca. 5 – 7 år. Området med kvaderpuss vil selvfølgelig bli malt med resten av fasaden. Området vil bli malt med mer maling for å fylle opp sprekkene, men entreprenøren garanterer ikke for denne delen av fasaden. Noe oppsprekking vil kunne bli synlig om ett år, eller om syv år.

Det er oppdaget at et nedløpsrør er sprukket på innsiden mot fasaden og vi undersøker om det kan gjelde flere rør. Dette vil bli utbedret av en blikkenslager og vil resultere i en mindre kostnad.

Det vil bli montert stillas på fasaden mot bakgården på den delen som er mot nabogården i nr. 31. i fm. maling av vinduer i denne høyden og reparasjon av fasaden øverst. Planlagt montering i slutten av uke 15 og demontering etter max 3 uker.

Fasaden skal males førstkommende uke (uke 15) og tar ca. 2 ukers tid. Noe væravhengig, men det ser lovende ut. Vinduene er plastbeskyttet i fm maling av fasaden. Entreprenøren er klar over at plasten er ukomfortabel for oss og den taes vekk når det ikke lenger er behov for den. I fm. maling av fasaden vil det også bli plassert plast rundt balkongrekkverkene.

Når fasaden er ferdigmalt skal leilighetsvinduene males.
For å hindre at vindene blir vanskelig å åpne etter at de er malt må de åpnes og lukkes regelmessig. I den perioden det er aktuelt å 'funksjonsteste' vinduene (ca. 5 dager) vil entreprenøren merke vinduene med en lapp/beskjed.
Vi kommer nærmere tilbake på dette.

Etter at vinduene er malt blir balkongrekkverket malt og noe av det siste som skal gjøres er nytt belegg på balkonggulvet.

Kjellervinduene
Når stillaset er demontert blir nye kjellervinduer installert. Dette er planlagt i begynnelsen av mai.
Vi gjentar derfor viktig beskjed:

De som installerer vinduene må ha tilgang til kjellerbodene og området rundt vinduet da vinduene installeres fra innsiden. Hvis boden din er ‘full’ så begynn nå å tenke på om rydding rundt vinduspartiet vil være et problem.
Hvis boden ikke er klargjort vil det medføre en ekstraregning som belastes den enkelte eier som er ansvarlig.
Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når tidspunktet for utskiftning nærmer seg.

11. april 2021

Med hilsen fra styret
Helge Steensen, Britt Næsje, John Baarli