Oppstart vedlikehold av fasade og balkonger

Til uken begynner arbeidet med vedlikeholdet av fasade og balkonger.
Onsdag 24. februar begynner monteringen av stillas mot gatene.
Styret vil i begynnelsen av neste uke informere i detalj om fremdriftsplanen. Vi kommer til å ha regelmessige byggemøter med entreprenøren for å kunne informere løpende om den faktiske fremdriften av arbeidene.

Det er viktig at alle innen 24/2 rydder balkongen
Grill, planter og blomsterpotter, gulvbelegg og lys på rekkverket må fjernes. Gjenstander fra balkongen kan plasseres på egnede områder i fellesarealene (ikke i hoved- og baktrapp) begrenset til den tiden arbeidene pågår. Gjenstandene må merkes med eiers navn. For beboere i A- og B-inngangen er loftsområdet mot bakgården på ‘B-loftet’ best egnet.

Vedrørende grill så minner vi om at det ikke er lov å oppbevare gassbeholdere i bodene på loftet, i kjelleren eller i fellesarealene, se forøvrig husordensreglene her.

Vi ser alle frem til å gjennomføre et vellykket vedlikehold av gården. Planlagt demontering av stillas er første uke i mai.

19. februar 2021

Med hilsen fra styret
Helge Steensen, Britt Næsje og John Baarli