Årsmøte 2020

Årets generalforsamling holdes torsdag 16. april kl. 17:00 i lokalene til Oslo & Omegn Boligforvaltning i Sandakerveien 64.

Saker som ønskes behandlet må være styret skriftlig i hende senest fredag 13. mars.

Innkalling, årsrapport, regnskap etc. distribueres uke 14.

 

13/2 2020

 

for styret
Helge Steensen