Tilbud om kollektiv avtale med Get for både bredbånd og tv

Styret begynte i fjor arbeidet med å innhente tilbud og priser på kollektiv tv og bredbånd. Vi kontaktet en rekke leverandører og landet til slutt på Get, som er dagens leverandør av kabel-tv til borettslaget. Ved å inkludere bredbånd i denne avtalen har vi kommet frem til en gunstig pris.

19 av gårdens husstander har i dag en individuell avtale med Get om levering av bredbånd, 3 har ikke internett og 2 har Telenor eller andre.

Følgende tjenester inkluderes i det kollektive grunntilbudet til alle husstandene:
- tv
- Get box Mikro
- bredbånd 50 Mbps ned, 20 Mbps opp
- trådløst modem (Sagemcom)
- kollektiv ekstra nedlastingshastighet

Tilbudet er på kr. 389,- pr. husstand pr. år, hvilket utgjør kr. 112.032.
For 2018 betaler vi i dag kr. 92.282 for kun kollektiv tv. For differansen på kr. 19.760 får samtlige også bredbånd/internett for ca. kr. 69,- pr. mnd./husstand. Tallene gjelder på årsbasis for 2018. Avtalen betyr altså lavere kostnader for samtlige som har bredbånd til leiligheten. Går vi for avtalen vil de økte kostnadene for den gjenværende perioden frem til 1. juli bli dekket av borettslaget.

Det årlige beløpet til Get vil bli betalt av borettslaget og det betyr at beløpet blir inkludert i felleskostnadene. Årsbeløpet fordeles likt på alle husstandene og beløpet vil fremkomme som en separat post i fakturaen fra forretningsfører. Dette er spesielt nyttig for de som får dekket bredbånd av arbeidsgiver, og hvis det er ønskelig kan styret utstede en bilagsattest.

For beboerne betyr avtalen at man ikke lenger betaler for bredbånd direkte til leverandøren, enten det er Get, Telenor eller andre.
For de som har Get-bredbånd er det ikke nødvendig å si opp bredbåndabonnementet, men har man en annen leverandør må man selv si opp avtalen.

Tv: Husstandene får abonnement på tv og en dekoder (Get box Mikro) inkludert. Med Get Web og Get tv app (iOS, Android & Apple tv) får alle tilgang til live tv samt premium underholdning og sport, overalt i Norge, uten ekstra kostnad. Tv inkluderer HBO Nordic og premium sport.
Bredbånd: Avtalen gir alle en grunnhastighet på 50Mbps. I tillegg medfølger Get Sky (Gets skylagringstjeneste) med ubegrenset lagringsplass for ubegrenset antall enheter.

For egen regning kan man selv oppgradere hastigheten og kjøpe flere tjenester. Get har gitt oss følgende individuelle oppgraderingspriser ut over kollektiv 50/20:

Alt. 1: 120/20 kr. 119,-
Alt. 2: 260/20 kr. 219,-
Alt. 3: 350/20 kr. 289,-
Alt. 4: 500/50 kr. 599,-

Fra Get er det i dag 8 husstander som har en nedlastningshastighet på 35 Mbps, 8 har 80 Mbps og 3 har 160 Mbps. Neste trinn på en kollektiv oppgradering er 100/20 for 50 kroner ekstra (pr. mnd./husstand), men vi mener at 50/20 er godt nok for vanlig bruk.

Avtalen forutsetter at samtlige husstander tilknyttes avtalen. Avtaletiden er på 3 år.

Styret har enstemmig vedtatt å gå for tilbudet, men vi må ha husstandenes tilslutning. Styret ber derfor om tilslutning for at vi går for denne kollektive avtalen; send en epost. Svarfrist onsdag 28. februar. Her som i de fleste andre tilfeller er det flertallet som bestemmer. Har vi ikke hørt noe innen fristen går vi videre. Ved spørsmål kontakt styret.

19. februar 2018

Med vennlig hilsen
for styret
Helge Steensen
Styreleder