Ekstra boder

Det har vært mindre interesse enn forventet for ekstra bodplass på loftet. Tre har meldt interesse så det er mulighet for en 4. plass på loftet i B.
Interesserte kan gi beskjed til styret. Siden fristen for tilbakemelding har utløpt gjelder ‘først til mølla’-prinsippet. På C-loftet blir det ingen nye boder.

 

Pålegg fra Oslo Kommune

Borettslaget har mottatt pålegg fra Vann- og avløpsetaten (VAV) om utbedring av avløpsledningen fra gården til det offentlige avløpsnettet.
VAV’s inspeksjon har avslørt at avløpsledningen er i så dårlig forfatning at den må repareres/utbedres. Inspeksjonen har påvist at ledningen har korrodert innvendig, har hull, sprekker og setningsskader og at den har noen forskjøvne skjøter.

Styret har vært i kontakt med tre firmaer som har denne type utbedringer som spesialområde. Før vi kan få et endelig prisoverslag på rehabiliteringen har det vært nødvendig å foreta filming av avløpsrøret.

Røret ble filmet fredag 16/10. I tillegg til det VAV har påvist avslørte filmingen at røret inneholder en del røtter og har tildels kloakkstopp. Røret må blandt annet renses og det må rotkuttes.
For de som er interessert i detaljer så dreier saken seg om stikkledningen fra gården som går fra stakekommen ved trappen til kjelleren i A og ut til det offentlige nettet som går langs fortauet, på vår side, i Jacob Aalls gate. Lengden er på 19 meter. Utbedringen vil kunne foretas ‘innenfra’ i røret; det vil si at det ikke vil bli nødvendig med å grave seg ned til røret, hvilket hadde blitt vesentlig dyrere.

Videre prosess
Filmen vil bli sendt til de 3 firmaene vi har vært i kontakt med for innhenting av tilbud og prisoverslag. Så langt ser det ut til at kostnadene ikke vil overskride de totale vedlikeholdskostnadene vi har budsjettert for 2015.
Jobben vil sansynligvis bli gjort i løpet av november.

 

Informasjon fra OBF

Styret mottok 16/10 følgende fra forretningsfører:
(Gjelder kun de som betaler felleskostnadene via avtalegiro i nettbanken)

I forbindelse med utstedelse av felleskostnader for oktober, har OBF blitt gjort oppmerksom på at enkelte seksjonseiere/beboere ikke har mottatt avtalegiro i nettbanken. Ifølge vår bankforbindelse viser det seg at noen av transaksjonene i avtalegiro-filen ble avvist.

Enkelte har oppdaget dette, og kontaktet OBF for å kunne gjennomføre betalingen manuelt. Andre har forutsatt at avtaletrekkene ble gjennomført som normalt, og har ikke tenkt noe mer over dette.

Kravene som gjelder felleskostnader for oktober blir kjørt på nytt med betalingsfrist 28. oktober for de seksjonseiere/andelseiere med Avtalegiro som er omfattet av feilen.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre. Avtalegiro for november 2015 vil gå som normalt.

Spørsmål om dette kan rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen
Jigsa Ketema Bedada
Avdelingsleder Kundeservice

--

Jigsa Ketema Bedada kan kontaktes på tel. 22122340 eller jkb@obf.no

 

 

18. oktober 2015

 

for styret
Helge Steensen